Речник на Патриарх Евтимий
сънѣдь  
сънѣдь - ж (11) Ядене, храна.  прьвѣе ꙗдь ные сънѣд  вьꙁлегь ИМ 169v.24 ꙗкоже н самѫ сънѣд(ь) въꙁмощ сладко сънѣст Филот 82.30 на сънѣдь прѣдажⷣь ѕвѣремь Нед 606r.21 Същото значение и в ЙР 9.8 10.31 19.12 19.18 Филот 81.11 Мих 175.4 176.6 178.7.