Речник на Патриарх Евтимий
сънѣдат  
сънѣдат -сънѣдаѭ -сънѣдаеш несв (6) Изяждам, разяждам. лютоѫ сънѣдаема бѣше пеалїѫ Петк 77v.26 ѕѣлѻ бѡ пеалїю сънѣдаема єсмь ИМ 162v.16 съсц бѡ еѫ ѕѣлноѫ сънѣдаем бѣхѫ болѣꙁнїѫ Филот 87.27 // Разорявам. ꙋсръдн ьсть братнѧѫ ѡтмат  попрат  сънѣдат ꙋбогыѫ МЕ1-3 336.4 ~сѧ Разяждан съм, страдам от нещо. Сїа ѡнь ꙁре на въсакь мнѡжеща се д͠нь, лютою сънѣдааше се пеалїю ИМ 164r.30 сънѣдаемꙑ Като прил. Който е изяждан. Раꙁдроблѧет сѧ  раꙁдѣлѧет сѧ агнецъ божї̆, раꙁдроблѧемы̆  нераꙁдѣлѧемы̆, всегда ꙗдомы̆  нкогдаже снѣдаемы̆ Яков 330.8