Речник на Патриарх Евтимий
съмѫтт  
съмѫтт -съмѫщѫ -съмѫтш св (1) Разтърся, смутя.  въселенѫѧ въсѧ съмѫтсте же  порѫгасте ЙП 194.29