Речник на Патриарх Евтимий
съмѧст  
съмѧст -съмѧтѫ -съмѧтеш св (3) Разтърся, разтреса. Распета же л͠ка  крⷭтѹ ѻсѹжⷣенна, вы б͠а твореще, въсѹ въселнⷩѹю сметосте Нед 607r.41 // Съкруша, поразя. н же ꙗростѫ твоеѫ смѧтеш нас МИнд.1-2 349.13 ~сѧ Смутя се. емѹже ѹготов сѧ  не смѧте сѧ Филот 98.5