Речник на Патриарх Евтимий
съложене  
съложене -ꙗ ср (4) 1. Сътворение, създаване. Вьспрїм прⷣѣꙋготованнаа бл͠га, ꙋготѡваннаа ѿ сложенїа мрꙋ Петк 82r.27 наслѣдѹ̆те ѹготованное вамь царствїе ѡт сложенїа мрꙋ ЙР 26.17 2. Свързване, свръзка. л ꙗкⷪ ꙗкоже етыре крае крⷭтѹ срѣднѣго рад сложенїа дръжет се  сътщꙋⷮ се ИМ 166v.12 прѡїм же ѡт слѡвеснааго слѡженїа съставлѣѫт сѧ похвалы Мих 179.21