Речник на Патриарх Евтимий
съкрѹшт  
съкрѹшт -съкрѹшѫ -съкрѹшш св (12) Разбия, счупя, строша. ражⷣеженые стрѣлы прѣщенї твохь съкрѹшѹ Нед 609v.39 верѣе вѣные съкрѹш  долѣ сѣдещїмь въсходь покаꙁа I Никод 213.2 главы невдмыхь ꙁьмїевь съкрꙋшт СВВ 402.3 Същото значение и в Нед 606v.13 Теоф 276.13. // Победя, разбия, съкруша. деснаа т рѫка, господ, съкрѹш врагы ЛЙЗ 285.8 съкрѹшенъ, -ꙑ Като прил. Съкрушен, победен.  тебѣ прност въ ср(ъ)дц съкрѹшенѣ  дѹсѣ смѣренѣ словеснѫѧ сїѧ слꙋжбѫ нашѫ ЛОглаш 378.27  да не погꙋбш ѡставшее твое се малое стадѡ, страхѡмъ съкрꙋшеное МЕ1-3 339.27 ~сѧ Счупя се, разпадна се. дѡл съкрѹшше се • капща ѻпѹстѣше Нед 603v.36  спадоше же въ капщ дѡл въс  съкрѹшше се Нед 607r.17 сѣть съкрѹш се  мы ꙁбавлн быхѡмь Нед 607r.28 съкрѹшь сѧ Като прил. Съкрушен.  съкрꙋшꙿша сѧ кр(ъ)стом  ьстноѫ с кръвїѫ пакы ѡбновль ес МЕп 341.7