Речник на Патриарх Евтимий
съжещ  
съжещ -съжегѫ -съжежеш св (1) Изгоря. нѫ  самыѧ мѡщ прѣподобнаго съжещ нанаахѫ ЙП 196.13