Речник на Патриарх Евтимий
съдѣват  
съдѣват -съдѣваѭ -съдѣваеш несв (5) Правя, създавам. Сїа ꙋбѡ сцеваа съдѣваѫщ намъ на кѡторѡеждѡ врѣмѧ  скврънные хь жрътвы въ нмь не ѻскѹдно съдѣваахѹ Конст 432v.30 власть же наслажденїа праꙁно  беꙁ вѣст желанїе съдѣваеть I Никод 217.4 ѡбраꙁь благь  подпсанїе людем свомъ къ добраго ѡбращенїꙋ съдѣваѫ МЕп 342.16 Същото значение и в Петк 75r.6 ЛОглаш 380.5.