Речник на Патриарх Евтимий
съгласьно  
съгласьно нареч (6) В един глас. свѣтло  ꙗвлнно въ єднѡмь ѿ въсѣхь съгласно ѹставлнѣмь врѣмен хрант Конст 432r.9 Тѣмꙿже съгласно то̆ вьꙁꙋпїмь Теоф 258.9 Тѣмже сьгласно то̆ вьꙁꙋпїемь Теоф 264.3 Същото значение и в Теоф 266.10 269.17 271.26.