Речник на Патриарх Евтимий
съгласт сѧ  
съгласт сѧ -съглашѫ сѧ -съгласш сѧ св (2) Съглася се, постигна единомислие. Какоже съгласшѧ сѧ  съглашаѫть, не мѧще съвѣта л слова Филот 91.8 съгласвъше сѧ Като прил. Които са се съгласили, постигнали съгласие. хрїсанѳїе  мѹсѡнїе. съ ѡц͠ы въсѣм съгласвшм се на пръвѡмь ст͠ѣмь  въселнꙿсцѣмь нїксцѣⷨ съборѣ Конст 431r.20