Речник на Патриарх Евтимий
съвѧꙁане  
съвѧꙁане -ꙗ ср (1) Връзване. Кто, ꙁрѧ прѣстыѧ спасовы страст, свѧꙁанїа, ꙁаѹшенїа ЙП 194.18