Речник на Патриарх Евтимий
съвъꙁвеселт сѧ  
съвъꙁвеселт сѧ -съвъꙁвеселѭ сѧ -съвъꙁвеселш сѧ св (1) Развеселя се заедно с някого. Нѫ грѧд м  ты, хрстїанское плємѧ,  съвъꙁвесел сѧ д(ь)несь ЙП 201.23