Речник на Патриарх Евтимий
съвъдварꙗт сѧ  
съвъдварꙗт сѧ -съвъдварꙗѭ сѧ -съвъдварꙗеш сѧ несв (1) Въдворявам се заедно с някого. прорѡкомь съвъдварѣеш сѧ, апостолѡмь, мѫенкѡмь ЙП 202.13