Речник на Патриарх Евтимий
съвест  
съвест -съведѫ -съведеш св (3) Сведа, приведа. Ѡн бо мѧ бож(ь)ства въ тварь съведѡшѧ Филот 90.19 с͠на б͠жїа  б͠а г͠а нашего І͠ѵ Х͠а въ тварь съвест дръꙁнѹвь Конст 429r.39 въ сънъ съведенъ бꙑт Заспя. Въ сънъ ѹбо тъ съведень бывь глѫбокь ѡт пѫтнаго трꙋда Мих 175.27