Речник на Патриарх Евтимий
съблюдат  
съблюдат -съблюдаѭ -съблюдаеш несв (14) 1. Наблюдавам, пазя.  царѧ въ благоьст  едномысл съблюдаѫщ Филот 99.14 то же родтелїе по ѡбѣтованїю, хранꙗхѹ  съблюдаахѹ ѻтроковцѹ Нед 605r.14 кь жвотꙋ вьꙁыде нестарѣющомꙋ се, свѣтло ꙋкрашена добродѣтелным ѡбраꙁы  те ьтꙋщї сьблюда(ю)щ Теоф 268.2 Същото значение и в ИМ 163r.18 Конст 438v.23 Нед 607r.38 II Никод 222.23 Яков 330.28 МЕп 341.5. съблюдаѧ Като същ. м. ед. Този, който наблюдава, пази. съблюдаѫ̆ въсѧ тварь  промышлѣѫ своеѫ прѣмѫдростїѫ МЦ 353.5 ~сѧ Само 3 л. Опазва се, съхранява се.  бжⷭтьвным тѣхь молтвам въсь съблюдает се мрь Нед 607r.39 ты бѡ самѹ о себѣ быт тварь  двѕат се бѹесловш; бож(ь)ств(н)ым бо промыслом въса съꙁдаше се  съблюдают се I Никод 211.2 2. Съблюдавам, спазвам. Съблюда̆ тѣхь словеса въ своемь ср(ъ)дц ꙗкоже богопсаннаа на скржалехь словеса Кипр 237.28. ~сѧ Съблюдава се, спазва се  ѹставь мѻнастырскы неврѣжⷣень съблюдааше се ИМ 173v.16