Речник на Патриарх Евтимий
стѹдскъ  
стѹдскъ -ꙑ прил от МИ (1) Който се отнася до Студийския манастир в Константинопол. Еще же  светѣ̆шага Ѳеѡдора, гѹмена Стѹдї̆скаго  сповѣднка, въ срѣдѹ првест нѹжда Антим 246.3