Речник на Патриарх Евтимий
страдат  
страдат -страждѫ -страждеш несв (13) Страдам, търпя изтезания.  како стражⷣаше долѣ дръжма  ранма  пробадаема ИМ 169r.12 Се, еже страждеш. ѡт ѧꙁыка своего страждеш Филот 88.19, 20  бѣ ѕѣлѡ страждѫщ  себе томѧщ прсно Филот 84.7 Същото значение и във Филот 84.8 87.29. страждѫще Като същ. м. мн. Тези, които страдат. О плаваѫщх, пѫтьшествꙋѫщх, недѫгꙋѫщх, страждѫщх, плѣненых  о спасен х, господꙋ по(молм сѧ) СЙЗ 358.15 сѫщїмъ въ плѣненї  работах  темнцах страждѫщм свобѡдтель  спасъ покаж сѧ МЕп 342.23 недѫгѹѫщѫѧ сцѣл, страждѫщѫѧ ѡт дꙋхѡвь нестых свобод МИнд.1-2 350.10 Същата употреба и в Теоф 270.14 ЛЙЗ 290.8 СЙЗ 370.14 СВВ 392.11.