Речник на Патриарх Евтимий
старца  
старца ж (2) Стара жена, старица. Грѧдѣте Хрстов людїе ꙁбраннї, царїе ꙁемстї  кнѧѕ,… старц съ юнѡтам, старцѧ  отрокѡвцѧ Мих 172.29 Оград нас слоѫ твоеѫ, старцѧ ѹкрѣп, юнѡшѧ ѹмѫдр, старцѧ ѹтвръд МИнд.1-2 347.21