Речник на Патриарх Евтимий
слꙑшмо  
слꙑшмо нареч (1) Така че да се чуе.  тъкмо слышмо, своѫ скапавь любовь въ слышѫщїх дꙋшах ЙР 6.6