Речник на Патриарх Евтимий
скѵтскъ  
скѵтскъ -ꙑ прил (1) Който се отнася до скитите, скитски. нъ нже скѵ̈ѳїскаа ѻстанѹ страна Конст 430r.27