Речник на Патриарх Евтимий
срота  
срота -ꙑ ж (2) Сирак. въдовцѧ помлѹ̆, срѡты ꙁастѫп, младенцѧ въспта̆ ЙР 26.11 вдовцамъ предстатель бꙋд, сротамь ꙁащтнкъ Яков 326.20