Речник на Патриарх Евтимий
смонъ  
смонъ м ЛИ (3) 1. Симон Зилот (Кананит) – един от 12-те апостоли. постже село кана галїлеское въ нмꙿже сїмѡна кананта бракь быⷭ Конст 434v.19 2. Симон Прокажени от Витания, в чийто дом Христос е бил помазан. въ дѡмѹ сїмѡна прѡкаженаго кто въꙁлеже ИМ 168v.30 Вь врѣме ѡно сѹщꙋ Ісѹсов вь Вѳанї, вь дѡмѹ Сїмѡна прокаженаго Теоф 276.11