Речник на Патриарх Евтимий
самовластьно  
самовластьно нареч (2) Самовластно, по своя воля.  въса тѡ црⷭкаа върѹ, самовластно  невъꙁбранно въса дѣствоват црⷭкаа Конст 432v.38  въса то върꙋцрⷭкаа самовластно владат Конст 433v.1