Речник на Патриарх Евтимий
садъ  
садъ м (1) Градина. ꙁемлꙗ же  сад съ плѣжещм въсѣм • мѻра же  стонц своа по нѹ ѿдають дѣства Конст 424r.22, 23