Речник на Патриарх Евтимий
рѫкотворене  
рѫкотворене -ꙗ ср (1) Което е създадено с ръце, ръкотворно. Оубѡ сѫт л сїа вдѡве  подѡбїа  рѫкотвѡренїа, л н ЙП 193.20