Речник на Патриарх Евтимий
рмьскъ  
рмьскъ -ꙑ прил (11) 1. Римски, който се отнася до Рим. мнѡѕ же ѿ наротыхь рмꙿскыхь молнїа къ велкомѹ послаахꙋ кѡнстантінѹ Конст 425v.37 Граждане же ꙗко сїа вдѣше рмꙿсцї, веселїа спльнше се прѣмнѡгаго, рѹцѣ на н͠бо въꙁдѣваахѹ.  въторое сл͠нце бжⷭтвнаго нарцаахѹ кѡнстантіна Конст 426v.20 Неъствы же маѯентїе ꙗко бжⷭтвнаго кѡнстантіна въ італїꙋ пршъⷣша ѹвѣдѣ, рмꙿское ꙁведе вѡнꙿство Конст 426r.15 Същото значение и в Конст 428r.4 427v.8 428v.32 432r.21. рмьскаꙗ Като същ. ср. мн. Гражданите на Рим. Сътеенїю же въсенароднѹмѹ бывшꙋ, свѣтлѣ рмскаа кѡнстантіна въспрїмаахѹ Конст 426v.23 рмьскъ градъ Рим. Смь ѹбѻ сце съдѣанѡⷨ, рмꙿскомѹ градѹ въса дарова пръвꙿства Конст 426v.30 2. Латински.  рмꙿскым словесы смь побѣжда кѡнстантіне велещѹ Конст 426r.25 Таже посрѣдѣ града, велко побѣдно въꙁⷣвже ꙁнаменїе, словесы рмꙿскым напсавь Конст 426v.33