Речник на Патриарх Евтимий
ратьнъ  
ратьнъ -ꙑ прил (1) ратьнаꙗ Като същ. ср. мн. Война, военни действия. Ꙗко ѹбѡ сїе ненадежⷣное наелнц персцї вдѣше, абїе на молбѹ ѻбратше се.  ѿ толѣ ѻбѣты даше не к томѹ ратнаа на кѡнстантіна подвѕоват Конст 425v.4