Речник на Патриарх Евтимий
расъмотрт  
расъмотрт -расъмощрѭ -расъмотрш св (6) Видя, разбера, проумея. Слѫ ꙋбѡ вдѣнїа расмотрвъ.  бжтⷭьвно тѡ быт раꙁꙋмѣ, раⷣуаше сѧ ꙋбѡ ѻ тѣлесномъ распрѧжен Петк 77v.15 въꙁбънѫвь ѹбо ѡт съна  расмотрвь слѫ вдѣнїа, распал сѧ ꙗкоже єлень къ стонкѡмъ вѡднымъ ЙР 8.19 м͠т же єгѡ неплѻдна сѹщ, ꙗкоже анна самоꙷлева непрѣстанно молꙗше се, глаⷭ же е не слышааше се.  ꙗкоⷤ себе нкакоⷤ въ прѣднꙗа дꙋщꙋ раꙁ҄смотр, на б͠гомте͠рь себе въꙁлож ИМ 162v.12 Същото значение и в ЙР 22.18 ИМ 163v.19 163v.27.