Речник на Патриарх Евтимий
распосълат  
распосълат -распосълѭ -распосълеш св (1) Разпратя.  по въселнѣ въсе крѣпка раꙁпосла псанїа, прнѹжⷣающаа въсе же по въселнѣ б͠жїе архїерее въ кѹпь съꙁват Конст 430r.3