Речник на Патриарх Евтимий
пѫтьнъ  
пѫтьнъ -ꙑ прил (1) Който се отнася до път, пътуване. Въ сънъ ѹбо тъ съведень бывь глѫбокь ѡт пѫтнаго трꙋда, рабь єго, же съ нмь Мих 175.27 мат сѧ пѫтьнаего шьствꙗ Вж. ЙР 24.23.