Речник на Патриарх Евтимий
прѣтварꙗт  
прѣтварꙗт -прѣтварꙗѭ -прѣтварꙗеш несв (3) Претворявам, превръщам, преобразявам. мнѡжцеѫ же  вь раꙁлныѧ ѕвѣрѧ себе прѣтварѣаше, єже како б тѡ спѡнѫ ѿ теенїа сътворлъ Петк 77r.23 овогда же раꙁлным мътанм тоѫ съмѫщааше ср(ъ)дце, овогда же въ ꙁъмїа, овогда же въ ѕвѣрѣ себе прѣтварѣѧ, тѫ ѹстрашааше Филот 86.3 самь, же юдесемь боже, творѧ̆ въсе  прѣтварѣѫ хотѣнїемь, млост стѡне, благост пѫно МИнд.1-2 348.13