Речник на Патриарх Евтимий
прѣподобе  
прѣподобе -ꙗ ср (5) 1. Святост, благочестие. освѧт нашѫ дѹшѫ  тѣлеса  даждь намь въ прѣподобї слꙋжт тебѣ въ всѧ д(ь)н жвота нашего молтвам свѧтыѫ богородцѫ  въсѣхь свѧтых СЙЗ 361.7 ꙗко да же ѡт тебе бывшоѫ царствꙋетъ тварїѧ  съблюдаетъ мръ прѣподобїемъ  правдоѫ МЕп 341.6 2. Титулуване на лице с монашески сан. велм твое въжделѣх вдѣт прѣподобїе  твох медотоных насладт сѧ глаголъ ЙР 18.28 молѧ сѧ  прпадаѫ твоемꙋ прѣподобїꙋ ѡтрадѫ нѣкоѫ ѹтѣшенїа къ намь послат  пеал простѹдт ꙁнѡ ЙР 19.7 вѣсть бѡ, вѣстъ твое прѣподобїе єлкы бѹрѧ мра  мѧтеже ѡблац царскаа ѡбѹреват ѻбыкѡшѧ ср(ъ)дца ЙР 19.9