Речник на Патриарх Евтимий
прѣнемагат  
прѣнемагат -прѣнемагаѭ -прѣнемагаеш несв (3) Изнемогвам. Лежѧ ѹбѡ тамо доблы іѡаннъ на мнѡгь ас, едва въ сѧ пршед, стенѧ  прѣнемагаѧ тѫжааше  глаголааше къ себѣ ЙР 16.19 въ мнѡгы ѹбо дн͠ тамо обьшедше  ньсоже обрѣтше, прѣнемагаахѧ гладемь ЙР 17.9 пршъⷣше пометнѹше тѹ с полѹ мртвѹ въ тьмнцѹ ꙗкоже нѣкое брѣме, ѹдомь съкрѹшенѡⷨ въсѣмь,  бѣ ѹбо тамо прѣнемагае  малод͠шьствꙋе Нед 606v.14