Речник на Патриарх Евтимий
прѣмѫдрѣ  
прѣмѫдрѣ нареч (4) Премъдро, мъдро. Прѣмѫдраа же она, пае же Хрстова невѣста, ꙗко себе въ сх страждѫщѫ раꙁѹмѣвш, прѣмѫдрѣ же  раꙁѹмно блаженномꙋ Аммꙋнѹ повѣда Филот 84.7 нъ ꙗкоже бл͠гораꙁѹмьнь враь, прѣмѹдрѣ былїа смѣсвь, прѣмѹдрѣ ѻбохь въ мрь  тшнѹ хѻте првлѣщ Конст 429v.17 (2)  се бѡ прѣмѹдрѣ наꙁнаменѹе. Лѹка рее: „вънгда сконат се д(ь)ню н꙯-тнц, – не сподобвь д(ь)н нарещ въѡбраꙁтелны, нъ тъїю єднь д(ь)нь Кипр 231.7.