Речник на Патриарх Евтимий
прѣмагат  
прѣмагат -прѣмагаѭ -прѣмагаеш несв (1) Превъзмогвам, побеждавам. обае страх прѣмагааше гладѣ,  не прѣстаахѫ щѫще ЙР 17.11