Речник на Патриарх Евтимий
прѣлагат  
прѣлагат -прѣлагаѭ -прѣлагаеш несв (2) Отклонявам се, обръщам се.  самⷪ  ѡнамо себе прѣлагающе.  хвалеще се православнѣ мѹдрьствоват.  вьса прѣданїа дръжат цр͠кѻвнаа. такожⷣе же  с͠тые слѹжбы ИМ 168v.9 ~сѧ Преминавам от едно състояние в друго. слѫцї справлѣѫт сѧ, нѣмї быстро  благоглаголвѣ бесѣдѹѫт, недѫжнї ѡт немощ въ слѫ прѣлагаѫт сѧ ЙР 25.10