Речник на Патриарх Евтимий
прѣдъвъꙁбрант  
прѣдъвъꙁбрант -прѣдъвъꙁбранѭ -прѣдъвъꙁбранш св (1) Забраня. Елма ѹбо ꙁатвор се двоебраїю, ꙗко да не на ѡбще̆ трапеꙁѣ ꙗсть съ нм свещеннк, прѣдвъꙁбранно въсако обрѣте се Антим 245.1