Речник на Патриарх Евтимий
прьвобраьнъ  
прьвобраьнъ -ꙑ прил (2) Като същ. м. мн. Които сключват брак за първи път. Ꙗко невъꙁбранно ст(ь) о съетанїѡхь хь, ѹбѡ достотꙿ л вѣнават ꙗкоже прьвобраныхь, л н Антим 246.11 ѡт тол невъꙁбранꙗемѹ быт ємѹ ꙗст съ бравшм се, ꙗкоже  съ пръвобраным Антим 248.24