Речник на Патриарх Евтимий
протвьнъ  
протвьнъ -ꙑ прил (4) Противящ се, враждебен, вражески; дяволски.  помоѕ дръжавномѹ царѹ нашемꙋ, Іѡаннѹ Шшманѹ,  покор ємѹ въсѧ протвныѧ врагы подъ нѡѕѣ єго ЙР 26.6 Прѣсподне слы, протвные кр(ъ)стѹ, ꙋстрашают се нарьтаемаго ꙁнаменїа на въꙁдѹсѣ I Никод 213.8 ꙁбав насъ ѡт лꙋкавагѡ  ѡт дѣлъ егѡ  всѧкагѡ нахожденїѧ  коꙁн протвныѧ рад мене твоегѡ свѧтагѡ, нарееннагѡ на нашемь смренї Яков 329.8 Същото значение и в I Никод 214.8.