Речник на Патриарх Евтимий
протвлꙗт сѧ  
протвлꙗт сѧ -протвлꙗѭ сѧ -протвлꙗеш сѧ несв (1) Съпротивлявам се. обыдѡша мѧ поѧ ꙗко пелы съть  раꙁгѡрѣшѧ сѧ ꙗко ѡгнь въ трън,  менемъ господнмь протвлѣах сѧ мь ЙР 12.19