Речник на Патриарх Евтимий
пронест сѧ  
пронест сѧ -пронесѫ сѧ -пронесеш сѧ св (1) Разпространя се, разнеса се. Слѹхѹ же ѻ семь по въсѹдѹ пронесꙿшѹ се, мнѡжьства мнѡга нарѡды събраше се на вдѣнїе жводавца крⷭта Конст 434r.1