Речник на Патриарх Евтимий
проꙁвест  
проꙁвест -проꙁведѫ -проꙁведеш св (6) Създам, сътворя. Аꙁъ ѹбо сего ѡтьство рѡд, рѡдтелѧ же  єже по боѕѣ жтелство аще подробнѹ съпсоват нанѫ, ѕѣлѡ въ длъготѫ проꙁведемь слово ЙП 184.31 проꙁвест въ коньць Доведа докрай, свърша, завърша. ѧже молтвы прꙁываѫ съпоспѣшт  помощ намь, въ еже сплънт  въ кѡнецъ добрѣ проꙁвест просмое вам ѡт нас еже о не꙼ сїе слово Филот 78.19 не бѡ, на сѧ надѣав сѧ, наѧх, нѫ на прѣподобнаго благод(ѣ)ть, же въ немь жвѫщѫѧ, кѹпно же  вашѧ прꙁываѫ молтвы, же на сїе дѣло нас понѫдвшїх, єже съпоспѣшт намь  помощ наѧтое въ конецъ проꙁвест ЙП 183.11 проꙁвест на/въ дѣло Вж. ИМ 163v.20 Филот 96.21 ЙП 191.28.