Речник на Патриарх Евтимий
прѧстт сѧ  
прѧстт сѧ -прѧщѫ сѧ -прѧстш сѧ св (20) 1. Стана участник, взема участие. понⷤ ѹбѡ дѣт прѻбщ пльт  крьв,  тъ подѡбнѣ прест се тѣхжⷣе ИМ 165v.21 2. Причестя се, приобщя се към Светите тайни чрез причастието. н же мл͠твы кр͠щенїю потрѣбова. н же въ кꙋпѣл кртⷭ се. н же мӱрѡⷨ помаꙁа се. н же абїе кр͠щь се влⷣнемꙋ прїест се тѣлꙋ  крьв ИМ 169v.21 Нѹжд ѹбо нѣкоторо̆ ненадежднѣ сълѹьш се  свещеннкѹ не сѹщѹ, како дръꙁнѹт смѣемь престт се, нже свещеннц сѹще, нже дїакѡн, нже ѡтнѹдь прьтньства сань мѹще Кипр 232.3. Како же  престт се прещенїю, же ꙁа се самое ѹдръжаны̆ ѡт прещенїа Антим 248.10 Същото значение и в ИМ 170r.22 172r.28 Филот 81.12 Кипр 233.19 233.25 234.20 Антим 249.18 249.21 ЛЙЗ 304.8 СЙЗ 371.4 СВВ 399.10 401.6 ЛОглаш 387.18 388.10 Яков 330.21 331.5.