Речник на Патриарх Евтимий
проꙁволене  
проꙁволене -ꙗ ср (7) Желание, воля, волеизлеяние. не тако малод͠шнаа аꙁ  недоблстьвна, ꙗкоже мѹкам покорт се  сѣтовно сътворт мое проꙁволнїе Нед 609v.32 не продасть вѣрѫ, неѧть быст(ь) врагь стнѣ навѣты, не раслаб сѧ проꙁволенїемь, ръвенїе къ ръвенїꙋ прлож  ретꙿ къ рет, ѹсръдствова по вѣрѣ ЙП 199.6  тако междосѡбнаа сїа брань въ дѹш съставлꙗет се, ратꙋемѣ надежд паметїю, ꙗко ꙁлѣ наѹвш проꙁволенїе I Никод 217.28 Същото значение и в ИМ 168r.23 I Никод 217.17 217.23 Теоф 261.6.