Речник на Патриарх Евтимий
прѧте  
прѧте -ꙗ ср (5) Приемане. Еднь ѿ ѻбою проꙁыде неꙁреⷱнно б͠ь кѹпно  ͠лкь. нже прїетїемь съдѣа смѣшенїе, нже пакы прѻбꙿщ се съєдннїю прїетїемь Нед 608r.20, 608r.21 Аще л въ малакїѧ въпаднет прѣжде прїѧтїѧ свѧщенньска, не вѣды, то єст(ь)  ꙗко въꙁбранѣет єго не прїт въ свѧщенньство II Никод 223.16 Тѣмьже, аще  прощень быст(ь), нъ нѣст(ь) благословно прїетїе Антим 244.17 Същото значение и в Яков 331.9.