Речник на Патриарх Евтимий
пркоснѫт сѧ  
пркоснѫт сѧ -пркоснѫ сѧ -пркоснеш сѧ св (1) Докосна се. ꙗко бѡ тъїю мрътво пркоснѹ се, абїе напрасно ꙁдрава до конца ѹстро се Конст 433v.35