Речник на Патриарх Евтимий
пошьпътат  
пошьпътат -пошьпъщѫ -пошьпъщеш св (1) Пошепна, нашепна. Которы̆ лѫкавы̆ дїавѡлъ пошьпта сїа въ ѹш ваш,  въселенѫѧ въсѧ съмѫтсте же  порѫгасте ЙП 194.28