Речник на Патриарх Евтимий
попрат  
попрат -попраѭ -попраеш несв (4) Стъпквам, тъпча, потъпквам.  бѣ нѣкако вдѣт же въ ꙁлѡбѣ хвалѧщаго сѧ велм ꙁъмі̇а, хꙋдѣ нꙁлагаема  попраема ѿ мѫдрыѫ сеѫ д͠вы ꙗкоже хꙋдѫ нѣкоторѫѫ птцѫ Петк 77v.2 не тъїѫ мѫжьскомѹ рѡдѹ, нѫ  женскомѹ, еже попрат  до конца нꙁлагат ꙁлѹ наѧлнка врага, же въ ра женѫ прѣльствшаго Филот 79.22 не тъїѫ мѫжьскомѹ рѡдѹ, нѫ  женскомѹ, еже попрат  до конца нꙁлагат ꙁлѹ наѧлнка врага, же въ ра женѫ прѣльствшаго I Никод 213.30 Същото значение и в МЕ1-3 336.4.