Речник на Патриарх Евтимий
полвотъ  
полвотъ м МИ (2) Поливот – средновековен град в Южна Тракия. ꙁа прѣмногѫѧ того добрѡдѣтѣль ї єпскопьства правленїе върѫень быст(ь)  Полвѡтѹпръвопрѣстѡлнкь поставлень быст(ь) ЙП 185.15 Врѣмен же не малѹ прѣшедшѹ, мнѡжьство много Агарѣнь Мѡреѫ дошедше,  тъ самы̆ Полвѡтъ съ цр(ъ)квїѫ раꙁдрѹшт ѡкѹшаахѫ сѧ ЙП 196.11