Речник на Патриарх Евтимий
поꙁдѣ  
поꙁдѣ нареч (5) Късно. ѡбае поꙁдѣ нѣкогда ѿвѣщавше рѣше. ꙗко хлѣбь єгоⷤ х͠с даⷭ аплⷭѡⷨ, ѻпрѣснокь бѣше а не хлѣбь ИМ 169v.1 Она же поꙁдѣ нѣкогда, едва ѡт плаа прѣставш  весꙿ ѡт себе срам ѡтвръгш Филот 82.8 Поꙁдѣ ѹбѡ нѣкогда прѣстат слѹгамь повелѣ.  понашае то ѻ сълѹвшїх се лютыхь, гл͠ааше Нед 609r.34 Същото значение и в ЙР 17.12 Нед 605v.24.